ADS BY COCA COLA

ރެއާލް މެޑްރިޑަށް މޮޅެއް، ބޭލް މަޑުކުރާނެ ކަމަށް ޒިދާން ބުނެފި

- 6 months ago 1 - އަމީން

އާ ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ ލީގު މެޗުން ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވެއްޖެއެވެ. ސެލްޓަ ވީގޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗް ރެއާލް ކާމިޔާބުކުރީ 3-1 ކުންނެވެ. އިދިކޮޅު ގޯލަށް ނުރައްކާތެރި ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލި ރެއާލްގެ ގޯލުތައް މި މެޗުގައި ޖަހައިދިނީ ބެންޒީމާ، ޓޯނީ ކްރޫޒް، އަދި ވަޒްކޭޒްއެވެ. ސެލްޓަ ވީގޯގެ ފަރާތުން ފެނުނު ހަމައެކަނި ގޯލް އެޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ފުރިހަމަަ ވަގުތު ހަމަވެގެން ދެއްކި އިތުރު ގަޑީގައި ޒުވާން ފޯވަޑް އިކިއާ ލޮސާޑާއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

56 ވަނަ މިނެޓުގައި ރެއާލްއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކްރޮއޭޝިއާގެ ތަރި ލޫކާ މޮޑްރިޗްއަށް ރަތްކާޑު ދައްކާ ދަނޑުން ފޮނުވާލުމާއެކު އެޓީމް ދެވަނަ ހާފުގެ ގިނަ ވަގުތު ކުޅެފައިވަނީ 10 ކުޅުންތެރިންނާއެކީއެވެ. މިއާއެކު ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ޑޮމިނޭޓް ކޮށްފައިވަނީ ސެލްޓަ ވީގޯކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

މި މެޗުން އެންމެ ފާހަގަވެގެން ދިޔަ އެއްކަމަކީ ގަރެތް ބޭލް ފުރަތަމަ އެގާރައިގަ ހިމެނިގެން ކުޅެން އެރުމެވެ. މިދިޔަ ސީޒަނަށްފަހު އެންމެ ގަދަޔަށް ދެކެވިގެން ދިޔަ އެއް ވާހަކައަކީ ބޭލް އަކީ ޒިދާން ޕްލޭނުގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިޔެއް ނޫން ކަމަށައި ޒިދާން ބޭނުންވަނީ ބޭލް، ރެއާލް ދޫކޮށް ދިޔުން ކަމަށެވެ. ޒިދާންވަނީ ވަރަށް ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ބޭލްއަކީ ރެއާލްއަށް މުހިންމު ކުޅުންތެރިއެއް ނޫންކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް މީޑިއާތަކައި ވާހަކަވެސް ދައްކާފައެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ބޭލްގެ އޭޖެންޓްވަނީ ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ މެނޭޖްމެންޓް އަދި ކޯޗް ޒިދާންއަށް ހޫނު ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއްވެސް ދީފައެވެ.

ނަމަވެސް، ސެލްޓަ ވީގޯއައި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ޒިދާން ބުނީ ރެއާލްގައި ބޭލް މަޑުކުރާނެ ކަމަށައި އެންމެންވެސް އެކަން ދެކެންވީ 'ޕޮޒިޓިވް' ކަމެއްގެ ގޮތުގަ ކަމަށެވެ. ބޭލް އަދި ރެއާލްއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންވެސް ކްލަބަށް ފުރިހަމަ އިހުތިރާމް ދޭން ޖެހޭނެކަމަށްވެސް ޒިދާން ބުނެފައިވެއެވެ.

މި މެޗުން ލިބުނު ތިން ޕޮއިންޓާއެކު ރެއާލް އޮތީ ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައެވެ. މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ޗެންޕިއަން ބާސެލޯނާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި އެޓްލެޓިކް ބިލްބާއޯއާ ކުޅެ 1-0 ކުން ވަނީ ބަލިވެފައެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
1 ކޮމެންޓް

ޒިދާން ގޮތް ހުސްވީމަ ބޭލް ވަރެއް ނެތިގެން އެބަ އުޅޭ. ހަ ހަ ހަ.

ADS BY COCA COLA

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު