ADS BY COCA COLA

ޕްރިޔަންކާގެ ދިފާއުގައި އދއިން ތެދުވެއްޖެ!

- 5 months ago 0 - އަމާލް މުހައްމަދު

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާއަށްވެސް އަމިއްލަ ހިޔާލު ފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އޮންނާނެ ކަމަށް ބުނެ އދއިން އޭނާ ދިފާއު ކޮށްފިއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

ކަޝްމީރުގެ މައްސަލައިގައި އިންޑިއާއާ ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު ހަމަނުޖެހުން އިތުރުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި، ޕްރިޔަންކާ އިންޑިއާގެ ސިފައިންނަށް ހިތްވަރުދީ ޓްވީޓެއް ކުރުމުން، އެއީ އދގެ ގުޑްވިލް އެމްބަސަޑަރަކަށް ހުރެ އޭނާ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ޕާކިސްތާނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ޕާކިސްތާނުން ވަނީ، ހަނގުރާމައަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ މޭރުމަކުން ޕްރިޔަންކާ ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޔޫއެންގެ ގުޑްވިލް އެމްބަސަޑަރުގެ މަގާމުން އޭނާ ދުރު ކުރުމަށށް ޕާކިސްތާނަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓެރެސް ވިދާޅުވީ، ޕްރިޔަންކާއަށްވެސް އަމިއްލަ ހިޔާލު ފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާއާ ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު ހަމަނުޖެހުން އިތުރުވެފައި ވަނިކޮށް ޕްރިޔަންކާ ވަނީ އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ޓްވީޓެއް ކޮށްފައެެވެ. އެޓްވީޓްގައި ޕްރިޔަންކާ ވަނީ "ޖެއި ހިންދު" ލިޔުމަށްފަހު ހޭޝްޓެގް ޖަހައި، އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ތަރުހީބު ދިފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު