ADS BY VOICE

ކަޝްމީރުގެ ގޭގެއަށް އިންޑިއާ ސިފައިން ވަންނަނީ އެހުމެއް ކެހުމެއް ނެތި

- 8 months ago 1 - އަމާލް މުހައްމަދު

ކަޝްމީރުގައި ދިރިއުޅޭ ތަންވީރު ޝެއިހުގެ ގެއަށް އިންޑިއާ ސިފައިން ވަދެގަތީ، އެގޭ ދޮރުގައި އެންމެ ފަހަރަކު ޓަކި ޖެހުމަށް ފަހުގައެވެ.

ADS BY ORCHID

ހަތިޔާރާއެކު ގޭގެ ގުޑަދޮރުން ފުއްމާލައިގެން، އެގެއަށް ވަދެގަތް މީހުން، ތަންވީރު ހޯދުމުގެ ގޮތުން އެތަން މިތަން ބަލަން ފެށިއެވެ.

"ގޭގައި ކުޑަ ކުޑަ ކުދިންވެސް އުޅޭ. އެމީހުންގެ އަޑަށް އެކުދިން ހޭލީ" ތަންވީރުގެ މަންމަ، މަރިޔަމް ބުންޏެވެ.

"އަހަރެެން ބުނިން ކިހިނެއްހޭ ތިޔަހެން ވަންނާނީ؟ އަހަރުމެންގެ މީހަކު ބަރަހަނާކޮށްވެސް ހުރެދާނެ ނޫންހޭ" މަރިޔަމް ބުންޏެވެ.

އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ތަންވީރު ހޯދަން ފުލުހުން ކަޝްމީރުގެ ސްރިނާގަރުގައި ހުންނަ އޭނާގެ ގެއަށް ވަތްއިރު، ތަންވީރު ގޭގަައެއް ނޫޅެއެވެ. ތަންވީރު ނެތުމުން އިންޑިއާ ފުލުހުން ގެންދިޔައީ، އޭނާގެ ބޮޑުބޭބެ، ނަސީރުއެވެ. ތަންވީރު ހައްޔަރު ކުރަން ބޭނުންވި ސަބަބެއްވެސް ފުލުހުން ނުބުނެއެވެ.

ނަސީރަކީ ކަޝްމީރަށް އިންޑިއާގެ ގާނޫނު އަސާސީގެ 370 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިބިދީފައިވާ ހާއްސަ އިމްތިޔާޒުތައް، މީގެ ތިން ހަފްތާ ކުރިން އުވާލުމާ ގުޅިގެން ކަޝްމީރުން ހައްޔަރު ކުރި އެތައްހާސް މީހުންގެ ތެެރެއިން އެކަކެވެ.

"ފުލުހުން ބުނީ ތަންވީރު ހަވާލު ކުރީމައޭ ނަސީރު ދޫކޮށްލާނީ" މަރިޔަމް ބުންޏެވެ.

ތަންވީރު ހައްޔަރު ކުރީއްސުރެ، އޭނާގެ ކުޑަ ކުޑަ ދަރިފުޅު އަންނަނީ ބައްޕަ ހޯދަން ބޭނުން ކަމަށް ބުނަމުންނެެވެ. ނަސީރުގެ ދަރިފުޅަށް ދެއަހަރެވެ.

"އަހަރުމެން އޭނާ ކައިރީ ކީކޭ ބުނާނީ. މި ވެގެން އުޅޭ ގޮތް އެކުއްޖާއަށް ވިސްނޭނެތަ؟" މަރިޔަމް ބުންޏެވެ.

ކަޝްމީރު "ބަންދު"ކޮށްގެން އިންޑިއާގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ހައްޔަރު ކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނައީ ޒުވާން ޕޮލިޓީޝަނުންނާ، ވިޔަފާރިވެރިންގެ އިތުރުން ލޯޔަރުންނެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 2،300އާ 4،000 އާ ގާތް ކުރާ އަދަދަކަށް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު، ބައެއް ހައްޔަރީން ލަކްނަައު، އާގްރާ ފަދަ ސިޓީތަކުގެ ޖަލުތަކަށް ބަދަލު ކުރަމުންދާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓް ކުރެއެވެ.

ކަޝްމީރުގެ މިހާރުގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން އދއާ، އެމްނެސްޓީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އަދި ހިއުމަންރައިޓްސް ވޮޗްއިން ވަނީ ކަންބޮޑުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

ކަޝްމީރުގެ ރައްޔިތުންނަށް ރަަނގަޅަށް މުވާސަލާތީ ހިދުމަތްތައް ނުލިބޭތާވެސް ތިން ހަފްތާއަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާއިރު، އެކަމުގެ ސަބަބުން އާއިލާއާ ރައްޓެހިންގެ ހާލު ބެލުމަށްވެސް ގިނަ މީހުން ވަނީ ނުކުޅެދިފައެވެ. އެގޮތުން އިންޓަނެޓާ މޮބައިލްގެ ހިދުމަތް ނެތުމުގެ ސަބަބުން، ކަޝްމީރުގައި އެސްޓޭޓްގެ ރައްޔިތުން ތަހައްމަލު ކުރަމުން އަންނަ ކަންކަން ރިޕޯޓް ކުރާ އެކްޓިިވިސްޓުންނަށްވެސް ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ދަތިތައް ކުރިމަތިވެފައެވެ.

އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އުނދަގޫ ޖެހިފައިވަނީ ތަންވީރު އެކަންޏަކަށް ނޫނެވެ. އެފަދަ އެތައް ޒުވާނުންނެއް ހައްޔަރު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، ހޯދަން ދާ ފަރާތް އަތު ނުވެއްޖެނަމަ، އެފަރާތެއްގެ 70 އަހަރުވީ ބައްޕަ ހައްޔަރުކޮށްެގެން ގެންދިޔުން ފަދަ އަމަލުތައްވެސް ކަޝްމީރުގައި ދަނީ ހިނގަމުންނެވެ. 

0%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

އިންޑިއާގެ ޢަމަލުތަކަކީ ޔަހޫދީން މުސްލިމުންނާ ދޭތެރޭގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލު. ދެވަނަ އިސްރާއީލް މިއޮތީ ފެންނަން. މޮސާޑްގެ ބައިވެރިވުން އޮތްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މިފަދަ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިނގާގޮތުން. މުސްލިމުންނާ ދޭތެރޭގައި ޔަހޫދީން ގެންގުޅޭ އުސޫލު ތަކުރާރުވަމުން މިދަނީ.

ހަބަރު