ހަތެއް ފެބްރުއަރީގައި ހިނގީ ބަޣާވާތެއް ނޫން: ރައީސް ނަޝީދު

- 4 months ago 3 - ރިމާހް އިސާ

2012ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 7ވަނަ ދުވަހު ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގައި ހިނގައިދިޔަ ކަންތައްތަކަކީ ބަޣާވާތެއް ނޫންކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ހަވީރު އޮތް އެމްޑީޕީގެ ޔޫތު ކޮންގްރެސްގައި ޒުވާނަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ހަތެއް ފެބްރުއަރީގައި ހިނގައިދިޔަ ކަންކަން ތަހުގީގުކުރެވެން ވާނެކަމަށާއި އެއީ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެ މިއުޓިނީކުރުންކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ބަޣާވާތެކޭ ނުދަންނަވާނެކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

"އެއީ ޕޮލިސް މިއުޓީނީއެއް، ސިފައިންގެ މިއުޓިނީއެއް، އެއީ ސަލާމަތީ ބާރުތައް މިއުޓިނީއަސް ހާލަތުގައި ބޭންދީމަ އެއީ ގޯހެއް ނުރައްކަލެއް. އަޅުގަނޑެއް ނުބުނަން ބަޣާވާތެކޭ އެހެން އެއްޗެކޭ. އޭޗިއްސެއް ނޫން. މިއުޓިނީއެއް، އިންސަބޯޑިނޭޝަނެއް، އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމެއް އިނގޭތޯ. ލައިން އޮފް ކޮމާންޑް ގެއްލުން. އެއީ ދައުލަތަށް އަސްލު ހަގީގަތުގައި ރަނގަޅެއްވާނެ ކަންކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަގޮތުގައި އެ މިއުޓިނީ ބަލަންޖެހޭނެ" ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވި ކަމުގައިވިޔަސް، އެ ދުވަހު ރައީސް ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއި ހަމައަށް ސިފައިންނާއި ފުލުހުންވެގެން ބަޣާވާތެއް ކުރިކަމަށް އެމްޑީޕީން ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ބުނެފައެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
3 ކޮމެންޓް

24 ގަޑިއިރު ހަމައިން ނެއްޓިފަ ކޮސްގޮވަނީ

ތަހުގީގު ކޮށް ގާޒީ މަ ތަހުގީގު ކޮށް ޢްސަލަ،ގައިރު ގާނޫނީ އަމުރު،ގާނޫނުއަސާސީ ހުެއްޓުވާ ބާރުތައް އަތައްނެގި މައްަސަލަ ،މުލީއާގޭގަހުރި ބަގުރަލުގެ މައްސަލަ،މުލީއާގޭގަ މަސާޖްޕާލާ ހިންގި މައްސަލަ ގައުމުގަ ރޯކުރި މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް އަދަބުދީ ސިފައިންނާ ފުލުހުންނަށް މެޑެލް ދޭން ޖެހޭނެ

ހަބަރު