ADS BY VOICE

އައްޑޫގެ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

- 9 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫގައި ހުރި އިކުއިޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގައި ބިނާކުރި ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

171 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މި މަޝްރޫއު ހިންގާފައިވަނީ އެލިޔާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުންނެވެ.

މި ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު މިހާރު ވަނީ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއާއި ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.

ދާދިފަހުން ވަނީ އެ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގާ އިމާރާތުގެ ފުރާޅުން ފެން ލީކްވާތީ، އެ ފުރާޅު ބަދަލުކުރުމަށްވެސް އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

މި ހޮސްޕިޓަލްގެ މަަސައްކަތް ފެށިގެންދިޔައީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގައެވެ.

0%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

ކިހިނެއް މިވީ! މަސައްކަތް ނިމުނުވާހަކަ ކިޔާލަން ފެޝިތަނުން އަދި މިފެނުނީ ފުރާޅުން ފެންފާބާތީ ފުރާޅު ބަދަލު ކުރަންޖެހޭވާހަކަ.

ހަބަރު