އިބްތިހާލަށް އަނިޔާނުކުރާކަމަށް އާފިޔާ ބުނެފި

- 4 months ago 3 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ވ.ރަކީދޫގައި ވަރަށް އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު މުހައްމަދު އިބްތިހާލަށް އަނިޔާކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށް އޭނާގެ މަންމަ އާފިޔާ މުހައްމަދު ބުނެފިއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

އާފިޔާ މިހެން ބުނެފައިވަނީ އިބްތިހާލް މަރުވުމުގެ ކުރިން އެކި ދުވަސްމަތިން އޭނާއަށް އާފިޔާ އަނިޔާކުރި ކަމަށްބުނެ އުފުލާފައިވާ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ.

މީގެ ކުރިން އެ ދައުވާއަށް އެއްބަސްވެފައި ވީނަމަވެސް އާފިޔާ ވަނީ އެފަަދަ ގޮތަށް ބަޔާނެއް ދީފައި ނުވާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން އާފިޔާ ވަނީ އޭނާ ސޮއިކުރިކަމަށްބުނާ ބަޔާން ދެއްކުމުން އެފަދަ ބަޔާނެއްގައި އޭނާ ސޮއި ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި އެފަދަ ބަޔާނެއްގައި ސޮއިކުރަން އޭނާއަށް ދީފައި ވެސް ނެތްކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އޭނާ ވަނީ އިބްތިހާލަށް އަނިޔާކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށް ބުނެ ދައުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފައެވެ.

އާފިޔާ ވަނީ މި މައްސަލައިގައި ދެން ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވަނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކުގައިކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެހެންކަމުން ގާޒީ ވަނީ އެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ކޯޓުން ކަރެކްޝަންސްގެ ކިބައިން އެދޭނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
3 ކޮމެންޓް

ދެން ނެތް ބުނާނެ އެއްޗެއް. މީ އިސްލާމީ ގައުމެއްތަ؟

ދެންއަވަހައް ދޫކޮށްލާ އޭރުން އެހެން މީހުންވެސް އެފަދަގޮތައް ދަރިންނާދޭތެރޭހަދާފަ ށަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގަ ދެދުއަހު ދެގޮތައްބުނެ ސަލާމަތްވާނެކަން ޔަގީންވާނެތާ (ކުރިއައް ދިވެހިގައުމު ދިވެހި އަންހެނުން ހިމާޔައްކުރޭ)

މިވަނީ ކިހިނެއް މިހާރު މީނާ ހީކުރީބާ މި ދުނިޔެ އެކަނި ކަމަށްއޮތީ ،

ހަބަރު