ADS BY VOICE

ެދެކުނު އޭޝިޔާގެ އެންމެ އުސް ޓަވަރު ސްރީލަންކާގައި ހުޅުވައިފި

- 8 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދެކުނު އޭޝިޔާގެ އެންމެ އުސް ޓަވަރު ރޭ ސްރީލަންކާގައި ހުޅުވައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެގައުމުގެ ވެރިރަށް ކޮޅުނބުގައި ލޮޓަސް ޓަވަރގެ ނަމުގައި ހުޅުވި މި އިމާރާތް ހުޅުއްވާދެއްވާާފައިވަނީ އެގައުމުގެ ރައީސް މައިތިރިޕާލާ ސިރިސޭނާއެވެ.

350މީޓަރު އުސް މި ޓަވަރއަކީ ބެލްޓް އެންޑް ރޯޑް އިނީޝިއޭޓިވްގެ ދަށުން ޗައިނާގެ އެގްޒިމް ބޭންކްގެ ލޯން އެހީގެ ދަށުން ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޓަވަރެކެވެ. މި ޓަވަރު އެޅުމަށް ގާތްގަނޑަކަށް 104.3މިލިޔަން ޑޮލަރު ވަނީ ޚަރަދުކޮށްފައެވެ.

މި ޓަވަރަކީ ޓީީވީ އަދި ރޭޑިޔޯގެ ވަސީލަތްތަކުގެ ޓްރާންސްމިޝަން ސިގްނަލް ވަރުގަދަކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ވަސީލަތްތަކާއި އެކު ގާއިމްކޮށްފައިވާ ތަނެކެވެ. މީގެ އިތުރުން މިތަނުގައި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ ދާރުލްއާސާރަކާއި، ރެސްޓޯރެންޓަކާއި، ހޮޓަލަކާއި، ކޮންފަރެންސް ހޯލަކާއި، ވިޔަފާރިކުރާ ތަނަކާއި، އޮބްޒަވޭޝަން ޑެކެއްވެސް ހިމަނާފައިވެއެވެ.

މިތަން ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ސިިރިސޭނާ ވިދާޅުވީ މިތަން ހެދުމަށް ހަރަދުކޮށްފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކާ ޚަލާސްކުރުމަށް ކުރިއަށް އޮތް ދިހައަހަރު ވަންދެން ދެ ބިލިޔަން ރުޕީސް ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި މިޓަވަރު ހުޅުވާފައިވަނީ މަސައްކަތް ފުރިހަމައަށް ނުނިންމާ ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމުމަށް ތިން ބިިލިޔަން ރުޕީސް ބޭނުންވާނެ ކަމަށެވެ.

މި ޓަވަރ އާންމުންނަށް ހުޅުވާލާނީ ހަފްތާއެއް ފަހުންނެވެ. މިތަނުގެ ސަބަބުން ސްރީލަންކާގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކަށް ބޮޑެތި ފަސޭހަތަކެއްވެ، އެގައުމުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް އާމްދަނީ އިތުރުވާނެކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު