ADS BY VOICE

ފަތުރުވެރިންނަށް އެހީވާނެ ހެލްޕް ޑެސްކެއް ހުޅުލޭގައި!

- 8 months ago 0 - އަމާލް މުހައްމަދު

ބައިނަލްއަގްވާމީ ފަތުރުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޓުއަރިސްޓް ޕޮލިސް ހެލްޕް ޑެލްކް އިފްތިތާހް ކޮށްފިއެެވެ.

ADS BY GOPRIME

މިއީ ފަތުރުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ޓޫރިޒަމް ޑޭއާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެެރެއިން އިފްތިތާހު ކުރި ހިދުމަތެކެވެ.

ޓުއަރިސްޓް ޕޮލިސް ހެލްޕް ޑެސްކް އިފްތިތާހު ކޮށްފައިވަނީ އިއްޔެ ހުޅުލޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ފަތުރުވެރިންނާ އާންމުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން މޫދު ކުޅިވަރުތަކާއި، އިތުރު ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

މި ހިދުމަތަކީ ފަތުރުވެރިން އެންމެ ގިނައިން ޒިޔާރާތް ކުރާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ނުވަތަ ފަތުރުވެރިންނާ ގުޅޭ ހަރަކާތްތައް ހިންގާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ޓުއަރިސްޓް ޕޮލިސްގެ މޮބައިލް ޑެސްކެއްގެ ގޮތުގައި ހެލްޕް ޑެސްކެއް ބަހައްޓައިގެން ޓުއަރިސްޓް ޕޮލިހުން ފަތުރުވެރިންނާ އެންމެ ގާތުން މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ދިމާވާ ކަންކަމުގައި އޯގާތެރިކަމާއެކު އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަގްސަދުގައި ތައާރަފު ކުރި ހިދުމަތެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ފަތުރުވެރިންނަށް އަމާން، އަދި ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާ އާންމު ރައްޔިތުންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ޓުއަރިސްޓް ޕޮލިސް ހެލްޕް ޑެސްކް ގާއިމު ކުރުމުގެ މަގްސަދެއް ކަމަށެވެ.  

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު