ADS BY VOICE

އަހަރެން ދެކެ މީހުން ވަރަށް ރުޅި އާދޭ: ގްރޭޓާ ތުންބާގް

- 9 months ago 1 - އަމާލް މުހައްމަދު

އުމުރުން އެންމެ 16 އަހަރުގެ ގްރޭޓާ ތުންބާގްއަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ދުނިޔެއަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ހުއްޓުވުމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް މުޅި ދުނިޔެއަށް ގޮވާލައި، މިވަގުތު ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ ވަރުގަދަ ތިމާވެށީގެ އެކްޓިވިސްޓެވެ.

ADS BY ORCHID

އުމުރުން ކިތަންމެ ހަގަސް، ސްވިޑެންއަށް ނިސްބަތްވާ ގްރޭޓާގެ ބުރަ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން މީހުން ހޭލުންތެރިވާ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ސައިންޓިސްޓުންނާ ހަވާލާދީ ދުނިޔޭގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައްވެސް އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ގްރޭޓާ ބުނީ އޭނާ ކުރާ މަސައްކަތަކީ ބުރަ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ގަބޫލު ކުރާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވާ އުސޫލުން ގްރޭޓާއަށްވެސް ތިމާވެއްޓަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތުގައި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެއެވެ. އެގޮތުން ގްރޭޓާ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި އޭނާ ބުނީ އޭނާގެ "ހޭޓާސް" ނުވަތަ އޭނާއަށް ނަފްރަތު ކުރާ މީހުން ވަރަށް ހަރަކާތްތެރި ކަމަށެވެ.

"އެމީހުން އަހަރެން ދާ ތަނަކާއި، ލާ ހެދުމަކާއި، އުޅޭ ތަނަކާއި، ހުންނަ ގޮތްވެސް ބަލާ" އޭނާ ދެކެ ރުޅި އަންނަ މީހުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް ގްރޭޓާ ބުންޏެވެ.

ގްރޭޓާ އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަވެގެން ދިޔައީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި ޔޫއެންގެ 74 ވަނަ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގެ ހަވާސާގައި ބޭއްވި ކްލައިމެޓް އެކްޝަން ސަމިޓުގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. ގްރޭޓާގެ ވާހަކަ ރުޅިވެރިކަމާއެކު އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންދޭ މަސައްކަތްތައް ކުރާ މީހުންނަށެވެ.

ގްރޭޓާ ޔޫއެންގައި ވާހަކަ ދެއްކިއިރު ބޭނުންކުރި ހަރުކަށި ބަސްތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ބައެއް މީހުން ފާޑިކިޔާފައިވާއިރު، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕްވެސް ވަނީ ގްރޭޓާއަށް ފާޑު ކިޔައިފައެވެ.

އެގޮތުން އޭނާއަކީ "އުފާވެރި މުސްތަގްބަލެއް" ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ "އުފާވެރި" ކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައި ޓްރަމްޕް ވަނީ ސިފަކޮށްފައެވެ. 

100%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

ބަރާބަރު ބަސްމަގު... ޓްރަމްޕް އެއީ ކާކު ކޮމެންޓް ކުރަން ؟؟ ޢޭނަކިޔާ އެއްޗެހި ރީތީތަ؟ މިހާރު އެސްޕީޗް ދޭން މާ ލަސްވެސްވެއްޖެ...

ހަބަރު