ADS BY VOICE

ޕިންކެތޮން ދުވުން އަންނަ މަހު ބާއްވަނީ

- 7 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަށާއި ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ދުވުމުގެ ހަރަކާތެއްކަމުގައިވާ ޕިންކެތޮން އަންނަ މަހު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބޮލީވުޑް އެކްޓަރ އަދި ފިޓްނެސް ގުރޫ މިލަންދް ސޯމަންދް 2012 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި މި ދުވުން މިއަހަރު ދުނިޔޭގެ ދިހަ ގައުމެއްގައި އޮންނާާނެއެވެ. ރާާއްޖޭގައި މި ދުވުން އިންތިޒާމްކުރަނީ ގިނަ ދުވުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވާފައިވާ އައި ރަނާސްގެ ފަރާތުންނެވެ.

ވޮއިސްއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން އައިރަނާސްގެ ކޯ ފައުންޑަރ ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ އަންނަ މަހުގެ 18ވަނަ ދުވަހުގައިކަމަށެވެ. މިފަހަރުގެ ޕިންކެތޮން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވިލިމާލެ، ލާމު އަތޮޅު އަދި އައްޑޫ ސިޓީގައެވެ.

ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ މިއީ ފަސް ކިލޯމީޓަރުގެ ދުވުމެއް/ހިނގާލުމެއް ކަމަށާއި މި އިވެންޓްގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ޓީޝާޓަކާއި ނިންމިކަމުގެ މެޑަލްއެއް ލިބޭނެކަމަށެވެ. މި ދުވުމުގައި ރެޖިސްޓަރވުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ހުޅުވާލާނެއެވެ. އަދި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ބަންދުކުުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

މި ދުވުމުގައި ރެޖިސްޓަރވުމުގެ ފީއަކީ 250ރުފިޔާއެވެ. މި ދުވުމުގައި ކޮންމެ އަންހެނަކަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ. އަދި އެ ފަރާތްތަކުގެ ފިރިންނާއި ދަރިންނަށްވެސް މި ދުވުމުގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ. މި ދުވުން ބާއްވާ ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގައިވެސް ބައިވެރިވެވޭނީ 100ފަރާތަކަށެވެ.

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު