ADS BY PROPERTY.MV

އިނގުރައިދޫ ގަދަހިފުމަކަށް، ސަޕޯޓަރުން ޓީމާއިއެކު!

- 2 weeks ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރ.އިނގުރައިދޫގެ ޓީމާއި ބ.އޭދަފުށީގެ ޓީމްގެ ފޯރިގަދަ މެޗެއް މިރޭ އޮންނާނެއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

ފުޓްސަލްގެ މައިދާނުގައި ރަން ވަނަތަކެއް ހޯދާފައިވާ މި ދެ ޓީމު ބައްދަލުކުރާ މެޗު ގިނަބަޔަކު ސިފަކުރަމުންދަނީ ޗެމްޕިއަނުންގެ ގަދަ ހިފުމެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މިއީ އެ މުބާރާތުގެ ޒޯން ދޭއްގެ މެޗެކެވެ. މި މެޗު އޮންނާނީ މިރޭ 21:15ގައި ހުޅުމާލޭ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ދެޓީމުންވެސް މިހާތަަނަށް ވަނީ ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. މި މެޗު ބަލާލުމަށްޓަކައި އިނގުރައިދޫ ޓީމުގެ ވީހާވެސް ގިނަ ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް ދިއުމަށް އެޓީމުން ވަނީ އެދިފައެެވެ.

އަދި އެ ސަޕޯޓަރުން މިހާތަނަށް ދައްކަމުންދިޔަ ހިތްވަރަށްވެސް އެފަަރާތުން ވަނީ ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު