ADS BY VOICE

ލޯޔަރު ވައްޑޭވެސް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް!

- 4 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

18ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުކަން ކުރެއްވި އަލްއުސްތާޛު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ލޯޔަރު ވައްޑޭ) ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި ގުޅިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

ލޯޔަރު ވައްޑޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ އެޕާޓީގެ އޮފީސްކަމުގައިވާ މ.ކުނޫޒުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. ވައްޑޭގެ މެންބަރޝިޕް ފޯމް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ގަބޫލުކުރީ އެޕާޓީގެ ލީޑަރ އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރ ގާސިމް އިބްރާހިމެވެ.

މިރޭ ވައްޑޭގެ އިތުރުން ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ 300 މީހަކުވެސް ވަނީ ޖޭޕީއަށް ސޮއިކޮށްފައެވެ.

އެބޭފުޅާއަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އިންނަވަނިކޮށް، އޭރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ޕާޓީން ވަކިވެވަޑައިގަތުމުން އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނުގެ ދަށުން ގޮނޑި ގެއްލުނު ފަރާތެކެވެ.

ނަަމަވެސް ފަހުން އެ ނިންމުން ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މުރާޖައާކޮށް، ވައްޑޭއާއި ބާކީތިބި އެގާރަ މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭކަމަށް ނިންމާފައެވެ. މިބޭފުޅުން އެދުވަސްވަރު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވީ މައުމޫން ރިފޯމް މޫވްމެންޓްގައެވެ.

ފޮޓޯ: ސަން

0%

100%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު