ADS BY PROPERTY.MV

ހުޅުމާލޭގެ ބީޗް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

- 1 week ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އެޗްޑީސީގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވާ ބީޗް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ރޭ ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

ރޭ އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި މުބާރާތް ފައްޓަވައިދެއްވާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒެވެ. ނިޔާޒުގެ އަރިހުގައި އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސުހައިލް އަހުމަދާއި އެޗްޑީސީގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ހަތަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކުރިއަށްދާ މި މުބާރާތުގައި ރޭ ވަނީ ހަތަރު މެޗް ކުޅެވިފައެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ދެ ޖިންސެއްގެ ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވާނެއެވެ. އެއީ ފިރިހެން 13 ޓީމާއި އަންހެން އެގާރަ ޓީމެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު