ADS BY VOICE

ހުޅުމާލޭގެ ބީޗް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

- 7 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އެޗްޑީސީގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވާ ބީޗް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ރޭ ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ރޭ އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި މުބާރާތް ފައްޓަވައިދެއްވާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒެވެ. ނިޔާޒުގެ އަރިހުގައި އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސުހައިލް އަހުމަދާއި އެޗްޑީސީގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ހަތަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކުރިއަށްދާ މި މުބާރާތުގައި ރޭ ވަނީ ހަތަރު މެޗް ކުޅެވިފައެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ދެ ޖިންސެއްގެ ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވާނެއެވެ. އެއީ ފިރިހެން 13 ޓީމާއި އަންހެން އެގާރަ ޓީމެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު