ADS BY VOICE

ސުނިލް ޝެޓީ އެމްބެސެޑަރކަމަށް އައްޔަންކުރުމުގެ ފާޑުކިޔުންތަކަށް މަޚުލޫފް ރައްދު ދެއްވައިފި

- 8 months ago 1 - ރިމާހް އިސާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފިޓްނެސް އެމްބެސެޑަރކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީތަރި އަދި ފިޓްނެސް ގުރޫ ސުނިލް ޝެޓީ އައްޔަންކުރުމާއި އެކު ކިޔަމުންދާ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަޚުލޫފް ރައްދުދެއްވައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

މަޚުލޫފް މިރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ބައެއް ދިވެހިންނަށް ރަނގަޅު އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތްކަމީ ދެރައެއް ކަމަށެވެ.

އަދި 200މިލިޔަން މީހުންނަށް ބޮޑު ފިޓްެނެސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާ، އޭގެ ތަޖުރިބާގައި ދިވެހިންނާާއި ގުޅޭގޮތުން ހިލޭ ސާބަހަށް ކަމެއްކޮށްދޭން އުޅުނަސް ގޯސްކަމަށް މަޚުލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ހަަމައެކަނި ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމްވެސް މިކަމުން ޕްރޮމޯޓް އެވަނީ ހިލޭ. ވެހުނަސް ގޯސް، އަވިިދިނަސް ގޯސް" އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފިޓްނެސް އެމްބެސެޑަރކަމަށް އިންޑިޔާގެ ސުނިލް ޝެޓީ އައްޔަންކުރުމުން ގިނަބަޔެއްގެ ފާޑުކިޔުންތަކެއް ވަނީ މަޚުލޫފަށް އަމާޒުވެފައެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގައިވެސް ފިޓްނެސްގެ ދާއިރާގައި ނަން މަޝްހޫރު ފަރާތްތަކެއް ހަރަކާތްތެރިވާއިރު، އެފަރާތްތައް އެމްބެސެޑަރުންނަށް ހަމަޖައްސާފައި ނުވަނީ ކީއްވެތޯ ދަނީ ސުވާލުކުރަމުންނެވެ.

0%

100%

0%

1 ކޮމެންޓް

ހަބަރު