ADS BY VOICE

ރާއްޖޭގެ އެއް ނަންބަރު ކީޕަރ އިމްރާން ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

- 9 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ އެއް ނަންބަރު ގޯލްކީޕަރ އިމްރާން މުހައްމަދު ރަސްމީގޮތުން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުމާއި ވަކިވާން ނިންމިކަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އިމްރާާން މިކަން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައެވެ.

އޭނާ ބުނީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރެވުނު ދަތުރަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ދަތުރެއްކަމަށާއި ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ގައުމީ އިނާމު ލިބުމުން އެކަމާއި މެދު ވަރަށް އުފާވާކަމަށެވެ. އިމްރާާން ބުނީ އޭނާއަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީތަކަކީ އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުންގެ އެހީއާއި އެކު ލިބުނު ކާމިޔާބީތަކެއް ކަަމަށާއި އެފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރާކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިމްރާން ވަނީ އޭނާގެ ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރގައި އޭނާއާއި އެކުވީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ޝުކުރު އަދާާކޮށްފައެވެ.

އިމްރާން ބުނީ ފުޓްބޯޅައިން ރިޓަޔަރވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި މިއީ އެކަންކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތުކަމުގައި ދެކޭކަމަށެވެ.

މި ފޭސްބުކް ޕޯސްޓް ނިންމާލަމުން އިމްރާން ވަނީ ޒުވާން އާ ކީޕަރުން ފެނުމަށް އުންމީދުކުރާކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އާ އުސްމިންތަކަށް ދިއުމަށް އެދޭކަމަށްވެސް ބުނެފައެވެ.

އުމުރުން 38އަހަރުގެ އިމްރާން ވަނީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ގައުމީ ޓީމަށްވެސް ކުޅުން ހުއްޓާލާފައެވެ. އޭނާ އެންމެފަހުން ކުޅެފައިވަނީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށެވެ. ނަމަވެސް ސީޒަންގެ މެދުތެރެއިން މުސާރައިގެ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވުމާއި ގުޅިގެން ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެގެން ކޮންޓްރެކްޓް ވަނީ އުވާލާފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު