އަސްލަމްގެ ކެމްޕެއިން ބާރު މިނެއްގައި ކުރިއަށް!

- 10 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މޯލްޑިވިއަށް ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ނައިބް ރައީސްގެ މަޤާމަށް ވާދަކުރައްވާ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމްގެ ކެމްޕެއިން މެކުހަށް ޖަހާ ފޯރި ގަދަކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެގޮތުން ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އަސްލަމްވަނީ ދ. ހުޅިދެލީ ކައުންސިލަރުންނާއި ގޮފިތަކުގެ ރައީސުންނާއި، އަދި ހުޅުމާލޭގައި އަސްލަމްއަށް ތާއިދުކުރާ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

މިބައްދަލުވުންތަކުގައި އެމްޑީޕީން ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރަން ހުރި މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކާއި، އަދި ރައްޔިތުންގެ ހުރި ބައެއް ޝަކުވާތަކަށް، މަޤާމަށް އިންތިޚާބުވުމަށްފަހު ހައްލު ގެނެސްދޭނެ ގޮތްތަކުގެ މައްޗަށް އަސްލަމް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ.

އިންތިޚާބަށް އަސްލަމްގެ ތަސައްވުރެއް އޮތް އިރު މަޖިލީހުގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވަންދެން އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ތަމްސީލްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އަސްލަމްއަށް ޕީޖީގެ މެމްބަރުންގެ ތާއީދުވެސް ދަނީ ލިބެމުންނެވެ. އެގޮތުން ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒުގެ ތާއީދުވެސް އަސްލަމްއަށް އޮތްކަން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން ބުދަ ދުވަހުގެރޭ އަސްލަމް ވަނީ މެމްބަރު ނިޔާޒާއި ބައްދަލުކޮށް ބައެއް ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

ނޮވެމްބަރ 22 ވަނަ ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ މިއިންތިހާބުގައި އަސްލަމްއަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ގިނަ ކެމްޕެެއިން ހަރަކާތްތައް ދަނީ ރާވަމުންނެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު