އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެންމެންނަށް ދައުވާކޮށްދޭން އެދިއްޖެ

- 9 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ރައީސް ނަޝީދު މިހެން އެދިވަޑައިގެންނެވީ މިއަދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގައި ބައިވެރިވިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާއިރު، އެއީ ކޮން މެންބަރުންނެއްކަން ނޭނގޭ ހިނދުގައި އެ ތުހުމަތު ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ކުރެވޭނެކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ޚިޔާާނާާތުގެ ފައިސާގައި ޖެހިފައިވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ދައުވާ އުފުލައި ދިނުމަށް އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނާއި، ފުލުހުންނާއި ޕީޖީގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ފުލުހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 44 މެންބަރަކަށް ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބިފައިވާކަމަށާއި އަދި އޭގެ ތެރޭގައި މި ހިނގާ މަޖިލީހުގެ 16 މެންބަރަކުވެސް ހިމެނޭކަމަށެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު