ADS BY VOICE

އައްޑޫ މެރެތަން ކާމިޔާބުކަމާއި އެކު ބާއްވައިފި

- 3 months ago 0 - ރިމާހް އިސާ

އައި-ރަނާސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ތިންވަނަ އައްޑޫ މެރެތަން ކާމިޔާބުކަމާއި އެކު ނިންމާލައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދިޔަ މި ހަަރަކާތުގައި ވަނީ ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވި 100ކިލޯމީޓަރުގެ އަލްޓްރާ ރަން މެރެތަން، ފުލްް މެރެތަން، ހާފް މެރެތަން، 10ކިލޯމީޓަރުގެ ދުވުން، 5 ކިލޯމީޓަރުގެ ދުވުން އަދި ކުޑަކުދިންގެ ދުވުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވި އަލްޓްރާ މެރެތަންގައި ފަސް ފަރާތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މި ދުވުމުން އެއްވަނަ ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ އިންޑިޔާގެ ދުވުންތެރިއެއްކަމުގައިވާ ލާލް ބަހާދުރެވެ. އޭނާ މި މެރެތަން ނިންމާފައިވަނީ 10ގަޑިއިރާއި 54ސިކުންތުންނެވެ. އޭނާގެ ފަހަތުން ދެވަނައަށް މި ދުވުން ނިންމާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު މެރެތަން ދުވުންތެރިޔާ އާތިފެވެ.

އައްޑޫ މެރެތަންގެ 10ކިލޯމީޓަރުގެ ދުވުމުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރު ކެރޮން ރޮސްލާވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ. މިއީ އެކަމަނާ އައްޑޫ ސިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މީގެ އިތުރުން އުމަރު ސަލީމް (އޮއްތޮ)ވެސް ވަނީ މި މެރެތަންގެ ތެރެއިން ބޭއްވި މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާާތެރިކަމާއި ބެހޭގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

އައްޑޫ މެރެތަން އަކީ އައިރަނާސްގެ ޓްރެވަލް މެރެތަންސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ސީރީސްގައި ހިމެނޭ އެންމެ ފަހުގެ މެރެތަންއެވެ. މި އިވެންޓްގެ މެއިން ސްޕޮންސަރ އަކީ ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސްއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު