ADS BY VOICE

"ކެޔޮޅު" އެޕްލިކޭޝަން އިފްތިތާހުކޮށްފި

- 9 months ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

މަސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސަރުކާރުން ''ކެޔޮޅު އެޕްލިކޭޝަން'' އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މި އެޕްލިކޭޝަން އިފްތިތާހް ކޮށްފައިވަނީ 39 ވަނަ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިންނެވެ.

ކެޔޮޅު އެޕްލިކޭޝަނަކީ ދުވަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ މައުލޫމާތު ފޯމު ތައްޔާރު ކުރުމަށް ފަރުމާ ކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ފިޝަރީޒު މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދުގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ ވަޒީރުންނާއި ދައުލަތުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ފިޝަރީޒު މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި މިރޭ އިފްތިތާހުކުރި ''ކެޔޮޅު އެޕްލިކޭޝަން'' އަކީ، މަސްވެރިންނާއި މިނިސްޓްރީ ގުޅުވާލަދީ، މަސްވެރިން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ބައެއް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި މަސްވެރިން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންޖެހޭ މަސްވެރިކަމުގެ މައުލޫމާތު ފޮނުވުމަށް، ޒަމާނީ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ފަރުމާކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަނެއް ކަމަށެވެ.

މި އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ކަނޑުމަތީގައި ހުރެގެންވެސް މަސްވެރިންނަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ފަސޭހާ ކަމާއެކު ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށް ފިޝަރީޒުން ބުނެއެވެ.

ދުވަހު މޫސުމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތާއި، މަސް ކަނދުފަތިތައް ހަރުކޮށްފައިވާ ތަންތަން މި އެޕް މެދުވެރިކޮށް އެނގިގެންދާނެ ކަމަށް ފިޝަރީޒުން މައުލޫމާތު ދެއެެވެ.

ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ މަސްވެރިކަމަށް ތައާރަފްކުރުމަށް ފަރުމާކުރި މި އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ، ވަގުތުން ފަސޭހަ ކަމާއެކު އެ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

ކުރިން މި މައުލޫމާތު ހަވާލުކުރަމުން އައީ ރަށު ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ސީދާ މިނިސްޓްރީއަށް އައިސްގެންނެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު