ADS BY VOICE

އިންޑިއާގައި ރަށްވެހިކަމުގެ ގާނޫނާ ދެކޮޅު މުޒާހަރާގައި 23 މީހަކު މަރުވެއްޖެ

- 6 months ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

އިންޑިއާގައި ރަށްވެހިކަމުގެ ގާނޫނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މުޒާހަރާތަކުގައި 23 މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

ADS BY GOPRIME

އިންޑިއާއިން ރަށްވެހިކަމުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހުގައި ވަނީ އެގައުމަށް ގަވައިދާ ހިލާފަށް އެތެރެވާ އަފްޣާނިސްތާން، ޕާކިސްތާން އަދި ބަންގުލަދޭޝްގެ މުސްލިމު ނޫން މީހުންނަށް ރަށްވެހިކަން ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައިފަ އެވެ.

މި ގާނޫނާ ދެކޮޅަށް އިންޑިއާގެ އެކި ސްޓޭޓުތަކުގައި މުސްލިމުން ދަނީ މުޒާހަރާ ކުރަމުންނެވެ. އިންޑިއާ ގައި 200 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން ދިރިއުޅެއެވެ.

މިމަހުގެ އެގާރައިގައި އިންޑިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ސިޓިޒެންޝިޕް އެމެންޑްމެންޓް އެކްޓް (ސީއޭއޭ)އާ ދެކޮޅަށް އެގައުމުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ކުރިއަށްގެންދާ މުޒާހަރާތަކުގައި އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުން މަރުވެފައި ވަނީ އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝްއިންނެވެ. އެސްޓޭޓުގެ މުޒާހަރާތަކުގައި ފަނަރަ މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު ޕްރަވީން ކުމާރު މީޑިއާގައި ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝްގެ އިތުރުން އައްސާމާއި ބިހާރާއި ކަރުނާޓަކާގެ މުޒާހަރާތަކުގައި ވެސް މީހުން މަރުވެފައިވެ އެވެ.

އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝް އާއި ދިއްލީ އާއި ކަރުނާޓަކާގެ ބައެއް ތަންތަނުގައި އެގާނޫނާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރުން މަނާ ކުރުމުން ފުލުހުންނަށް ވަނީ ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑު ކިޔުން އަމާޒުވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ މުޒަހަރާ ރޫޅައިލުމަސް ބޭނުންކުރަނީ ހަމައެކަނި ކަރުނަ ގޭސް ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ބައެއް މީހުން މަރުވެފައިވަނީ ބަޑި ޖަހައިގެން ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވެއެވެ. މުޒާހަރާތަކުގައި ހައްޔަރު ކުރި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު 2000 ކައިރި ކުރާނެ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެއެވެ.

މުޒާހަރާތައް ހޫނުވެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ދަނީ ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތައް ހިނގަމުންނެވެ.

އިންޑިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި އެބިލަށް ފާޑު ކިޔާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ އެއީ ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ހިންދޫ ވަތަނީ އެޖެންޑާގެ ދަށުން އެގައުމުގެ 200 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން އެކަހެރި ކުރުމަށް ފާސް ކުރި އިސްލާހެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށްފަ އެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު