ADS BY VOICE

އެމްޑީޕީގެ ތިލަދުންމަތީ ދަތުރުގެ ފުރަތަމަ މަންޒިލަކީ ހއ.އިހަވަންދޫ!

- 4 months ago 0 - ރިމާހް އިސާ

"އެޖެންޑާ19 ރަށަށް"، މި ނަމުގައި އެމްޑީޕީން ތިލަދުންމަތީގެ ރަށްތަކަށް ކުރާ ދަތުރުގެ ފުރަތަމަ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ދަތުރުގެ ބައިވެރިން ހއ.އިހަވަންދޫއަށް ގޮސްފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިސްވެ ހުންނަވާ މި ދަތުރުގެ ފަރާތްތަކުން އެރަށަށް ދިއުމުން ރަށުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުން ނިކުމެ ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ކިޔާފައެވެ.

މި ވަފުދުގެ ފަރާތްތަކުން ވަނީ އެރަށުގެ ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، އެޖެންޑާ 19އާއި މެދު އާންމުން ދެކޭގޮތް އޮޅުން ފިލުވައި، ރަށުގެ ތަރައްގީގެ ކަންތައްތަކާއި މެދު އާންމުން ދެކޭގޮތް ހޯދާފައެވެ. އިހަަވަންދޫގައި ރައީސް ނަޝީދު މިއަދު ވަނީ އެރަށު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، އެ އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްވެސް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވާފައެވެ.

އިހަވަންދޫއަށްފަހު ދަތުރުގެ ބައިވެރިން ގޮސްފައިވަނީ ހޯރަފުއްޓާއި ކެލަޔަށެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު