ADS BY COCA COLA

ވޫހާންގައި ތިބި ދިވެހިން ބޭރަށް ގެންދިއުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ޗައިނާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަހާއި ގުޅިގެން ވޫހާން ސިޓީގައި ތިބި ދިވެހިން އެތަނުން ބޭރަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތެއް ބަލަމުންދާކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ‎ޗައިނާގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށާއި އަދި ވޫހާންގައި ތިބި 7 ދިވެހިން އެސިޓީން ބޭރަށް ގެންދެވޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސެވުމުގެ ގޮތުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލްފާސިލް އަހުމަދު ޙަލީލު، ޗައިނާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، އެމްބަސަޑަރ ޒަންގ އާއި މިއަދު މަޝްވަރާކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ ‎ވައިރަހުގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވާ ހޫބެއި ޕްރޮވިންސްގެ ވޫހާން ސިޓީގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ހާލު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒްއާއި ބެއިޖިންގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއިން ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ވައިރަސްގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ކޮށްފައިވާ ވޫހާން ސިޓީގައި ތިބި 7 ދިވެހިންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅުކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

"އަދި ޗައިނާގެ އެކި ސިޓީތަކުގައި ތިބި ދިވެހިން ވަކިން ހާއްޞަކޮށް ދިވެހި ކިޔަވާކުދިންގެ މައުލޫމާތު ހޯދައި، އެކުދިންނާއި ގުޅެން ހުރި އެކި ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ކުދިންގެ ހާލު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ"، ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު