ADS BY VOICE

އދ.ގެ ވަފްދެއް އަދީބާއި ބައްދަލުކޮށްފި

- 2 months ago 2 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އދ.ގެ އޮފީސް އޮފް ދަ ހައިކޮމިޝަނަރ ފޮރ ހިއުމަން ރައިޓްސްގެ ވަފްދަކުން، މޯލްޑިވްސް ތާޑްވޭ ޑިމޮކްރަޓްސްގެ  ރައީސް އަދި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

އެމްޓީޑީން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެފަރާތްތަކުގެ އެދުމުގެ މަތިން ސަރުކާާރުން ހަމަޖައްސައިދިން ބައްދަލުވުމެއްގައި މިވަގުތު ގޭބަންދުގައި ހުންނެވި އަދީބު ބައިވެރިވެ ވަަޑައިގަންނަވާފައިވާާ ކަމަށާއި، މި ބައްދަލުވުމުގައި އަދީބާއި ބެހޭގޮތުން މިހާރު ކުރިއަށްދާ މައްސަލަތަކާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެކެވުނު ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އައިސީސީޕީއާރުގެ ދަށުން ލިބިދޭ ހައްގުތަކާއި މިިނިވަންކަމާއި އަދި ރާއްޖެއިން ތަސްދީގުކޮށްފައިވާ އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ގުޅޭ ގާނޫނުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެކެވުނުކަމަށް އެޕާޓީން ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި އަދީބު ވަނީ އެމްޓީޑީގެ މަސައްކަތާއި އަސާސްތަކުގެ މައުލޫމާތު ވަފްދުގެ ބައިވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދީ، އެޕާޓީއަކީ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ހަރުކަށިކަމާއި ރުޅިވެރިކަމާއި ދެކޮޅު ޕާޓީއެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

0%

0%

0%

2 ކޮމެންޓް

ލިޔާއިރު އަކުރު ސާފުވާގޮތަތް ލިޔެޑެއްވުން އެޑެން

ހަބަރު