ADS BY VOICE

ރައީސް ޔާމީން އާއި އިމްރާނުގެ ބައްދަލުވުމުގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރެވޭކަށް ނެތް: ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕްރިޒަންސް

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތައް މީޑިޔާތަކަށް ހާމަކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕްރިޒަންސް އަހުމަދު މުހައްމަދު ފުޅު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

އަހުމަދު މުހައްމަދުފުޅާއި ހަވާލާދެއްވައި ރާއްޖެ އެމްވީގައި ބުނެފައިވަނީ، ރައީސް ޔާމީނާ ބައްދަލުކުރެއްވީ ސީދާ މިނިސްޓަރު އިމްރާނު އެކަމަށް އެދިވަޑައިގަނެގެން ކަމަށެވެ.

އިއްޔެ ރައީސް ޔާމީނާ ހޯމް މިނިސްޓަރު ޢިމްރާނުގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕްރިޒަންސް ބައްދަލުކުރެއްވި ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސަސް އިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ކަރެކްޝަނުން ކުރި ޓުވީޓުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން އެބައްދަލުވުމުގައި އިމްރާނާއި ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕްރިޒަންސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީނުގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އޮޅުންފިލުއްވާފައިވާނެ ކަމުގައިވެސް އެޓުވީޓުގައި ވެއެވެ.

އިއްޔެ އިމްރާނު ރައީސް ޔާމީނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއިރު އިއްޔެ ވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފު މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ހައިކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް އިތުރު ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށް ތަހުގީގުކުރުމަށް އެމަނިކުފާނު ފުލުހަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަތުމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީނުގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެމަނިކުފާާނުގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކުރީ، އެމްއެމްޕީއާރްސީ މެދުވެރިކޮށް ގއ. ވޮޑަމުލާ ދޫކޮށްގެން ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު، އެސްއޯއެފް ކުންފުނި މެދުވެރިކޮށް އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރިކަން ސާބިތުވެގެންނެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް
ADS BY CANDIDATE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު