ADS BY PIZZA KITCHEN

ބަތަލާ ރިސޯޓުން ކޮވިޑް-19ވައިރަހަށް ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

- 1 year ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އއ.އަތޮޅުގައި ހިންގާ ސޭންޑީސް ބަތަލާ ރިސޯޓުން ކޮޮވިޑް 19 ވައިރަހަށް އިތުރު ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

ADS BY OOREDOO

މިކަން އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ޓްވީޓްކޮށްފައެވެ. މިއާއިއެކު މި ވައިރަހުގެ ޖުމްލަ ހަތަރު ކޭސް ދިވެހިރާއްޖެެއިން ވަނީ ފެނިފައެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ބަތަލާ ރިސޯޓް މިވަގުުތުވެސް އޮތީ ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތުގައެވެ.

މި ރިސޯޓުން ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެނިފައިވަނީ ދެ ބިދޭސީންގެ ގައިންނެވެ.

ކޮވިޑް19 އަށް މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން 24 މީހަކު ޓެސްޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި ސޭންޑީސް ބަތަލާގައި 11 ފަރާތެއް ރޫމް ކަރަންޓީން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

50%

50%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު