ADS BY VOICE

މިހާރު ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19އަށް ފަރުވާދެމުން ދަނީ އެންމެ ފަސް މީހުންނަށް!

- 4 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފަރުވާދެމުންދިޔަ 13 މީހުންގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ އަށް މީހަކު ބަލިން ސަލާމަތްވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެޗްޕީއޭއިން މިރޭ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ އއ.ވެލިދޫ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީގައި ތިބި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ތިން މީހަކު ރަނގަޅު ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސާދަ ދުވަހު އެކަހެރިކޮށް ތިބުމަށްފަހު އެމީހުންގެ ނަތީޖާ ޑަބަލް ނެގެޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއާއިއެކު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު ތޭރަ މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާރު ފަރުވާދެމުންދަނީ އެންމެ ފަސް މީހުންނަށެވެ. އެމީހުންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅުކަމަށް މައުލޫމާާތުލިބެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ އެންމެންނަކީވެސް ބިދޭސީންނެވެ

0%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

ހަބަރު