ADS BY VOICE

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގައި ކޮވިޑް-19އަށް ފަރުވާދެމުންދިޔަ އިތުރު މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ

- 4 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގައި ކޮވިޑް-19އަށް ފަރުވާދެމުންދިޔަ އިތުރު މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެއެވެ. މިއާއި އެކު މި ބައްޔަށް މިހާރު ފަރުވާދެމުންދަނީ އެންމެ ހަތަރު މީހުންނަށެވެ.

ADS BY ORCHID

-ތަފްސީލް އަންނަނީ-

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު