ADS BY VOICE

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާދެމުންދިޔަ އިތުރު ދެމީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ

- 2 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާދެމުންދިޔަ އިތުރު ދެމީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

މިއާއި އެކު ދިވެހިރާއްޖެއިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އެގާާރައަށް އަރާފައެވެ.

-ތަފްސީލް އަންނަނީ-

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު