ADS BY VOICE

މާލޭ ސިޓީގެ ފިހާރަތަކާާއި ކެފޭތަކަށް ޚިދުމަތްދެވޭ ވަގުތުތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް!

- 2 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާާލޭ ސިޓީގެ ފިހާރަތަކާާއި ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރެންޓްތަކުން ޚިދުމަތްދެވޭނެ ވަގުތުތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު ސޮއިކުރައްވާ ނެރުނު އަމުރެއްގައިވާާ ގޮތުގައި އެޕްރީލް ދެވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00އިން ފެށިގެން މާލެ، ހުޅުމާާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި ހިންގާ ފިހާރަތައް ރޭގަނޑު 11:00 އިން ފެށިގެން ހެނދުނު 6:00 އަށް ބަންދުކުރަން ޖެހެއެވެ.

 އަދި ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓާއި ހޮޓާ ފަދަ ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުން ފޯރުކޮށްދޭ ޓޭކްއަވޭ ހިދުމަތްތައް ރޭގަނޑު 12:00 އިން ހެނދުނު 6:00 އަށް މެދުކަނޑާލުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ. މިއާއި އެކު މިތަންތަނުން 24 ގަޑިއިރު ޚިދުމަތް ދިނުން ހުއްޓިގެން ދާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މާލޭ ސިޓީގައި ހަވީރު 5:00އިން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 20:00 އަށް މީހުން މަގުމަތީގައި އުޅުމާއި، އެއްގަމު އުޅަނދުތައް ދުއްވުން މަނާކުރުމުންވެސް މިތަންތަނުން ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތަކަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނާާނެއެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާތަަނަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 18 މީހުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގައި މިހާރު ފަރުވާދެމުންދަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުން އައި ތިން ދިވެހިންނަށެވެ.

0%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

އެޗް.ޕީ.އޭ އަށް ސުކުރިއްޔާ. އަދި އަޑުގަދަ ވޯކުސޮޕު ތަކާއި ގަރާޖު ތައްވެސް އިރުއޮއްސޭ ގަޑިން އިރުއަރަންދެން މައިތިރި ކޮށްލަދީބަލަ. އަަދި މޭޔަރު ސިފާ ހުއްދަދީގެން ކުރުވާ ދަންވަރު މަގުކޮނުންވެސް ހުއްޓުވާލަދީ ބަލަ!

ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު