ADS BY VOICE

އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް އައިސީޔޫގައި އެނދުމަތިކޮށްފި

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން އެނދުމަތި ކުރެވުނުތާ އެއް ދުވަސް ފަހުން ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫއަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސެއިންޓް ތޯމަސް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ ބޮރިސް އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރެވުނީ އެ ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވިތާ ދިހަ ދުވަސް ފަހުންނެވެ. ބޮރިސް ޖޯންސަން އައިސީޔޫއަށް ބަދަލުކުރެވުނީ އެބޭފުޅާގެ ހާލަތު ގޯސްވުމުން ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފާގެ މަތިންނެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން އެބޭފުޅާ ވަނީ ހާލަތު ނިޔާކުރާގޮތުން ޑެޕިއުޓީ ބޮޑުވަޒީރެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ޑޮމިނިކް ރާބްގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

-ތަފްސީލް އަންނަނީ-

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު