ADS BY VOICE

ރޯދަމަހާއި ދިމާކޮށް ރ.ކިނޮޅަހު ކައުންސިލުން ކޮންމެ ގޭބީސީއަކަށް ހަދިޔާ ދެނީ

- 3 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާންމަހާއި ދިމާކޮށް ރ.ކިނޮޅަސް ރަށު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެރަށުގެ ކޮންމެ ގޭބިސީއަކަށް ޚާއްސަ ހަދިޔާތަކެއް ދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެ ކައުންސިލުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި ކޮންމެ ގޭބިސީއަކަށް ހަނޑޫ އަދި ހަކުރު ބަސްތާއެއްގެ އިތުރުން 16 ކިލޯގެ ފުއް، 12 ދަޅު އަލަނާސި، 10 ކިލޯ ފިޔާ 1 ކިލޯ ކަދުރު އަދި ބިސްކޭހެއްގެ އެއްބައި ދޭންވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އަދި ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ގުރުއާން ކްލާހުގެ އެޕްރީލް އަދި މެއި މަހުގެ ފީ މައާފްކޮށްދީ، ދަނޑުގޮވާން ކުރުމަށް 6 މަސް ދުވަހަށް ހިލޭ ބިން ދޫކުރުމަށްވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުނި އުކާލުމުގެ ފީ މޭމަހަށް މާފުކޮށްދީ، މިސްކިތްތަކުގައި އަތްދޮންނަ ފުޅި ބެހެއްޓުމަށްވެސް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކަމާބެހޭ ސިއްހީ މާހިރުން ދެއްވާ އިރުޝާދުތައް އަޑުއެހުމާއެކު އިސްރާފުކުރުން މަދުކުރުމަށްވެސް ރައްޔިތުންނަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުން އާންމުންނަށް ޚާއްސަ އިނާޔަތްތަކާާއި ހަދިޔާތައް ދޭކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު