ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

މީ ބަންގްލަދޭޝް ޑޮކްޓަރުން، މާދަމާ ޑިއުޓީއަށް ނިކުންނާނެ: އެމްއެންޑީއެފް

- 11 months ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ހުޅުމާލޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންކަމަށް ބުނެ ފަތުރަމުންދާ ވާހަކަ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސްފޯސް އިން ދޮގުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY EHEE

މިއަދު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވާން ފަށާފައިވާ ޕޮޓޯއިން ފެންނަ މިލިޓަރީ ޔުނިފޯމްގައި ތިބި ދެ ސިފައިން ނިސްބަތްވަނީ އަވަށްޓެރި ބަންގްލަދެޝްއަށްކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާ އާޒިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

"މީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑޮކްޓަރުން ކަރަންޓީން ނިންމާފައި ހުޅުމާލެ ގެސްޓްހައުސްއަށް އައީ. މާދަމާ އެ ޑޮކްޓަރުން ޑިއުޓީއަށް ނިކުންނާނެ" އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްއިން ވަނީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކާޑުގެ އެހީތެރިކަންވެސް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.  

66%

33%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު