ADS BY VOICE

ކޮވިޑް-19ގައިވެސް ތަސައްލީއަކަށް މިވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ކޮންކްރީޓް ތަރައްޤީ: ނިމާލް

- 2 weeks ago 1 - އިނާޒް މޫސާ

ކޮވިޑް-19 ގައިވެސް ތަސައްލީއަކަށް މިވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ކޮންކްރިޓް ތަރައްޤީކަމުގައި ފެނަކާގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަދި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމް ޓިކެޓްގައި މާލެ އަތޮޅު ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ މުހައްމަދު ނިމާލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ނިމާލް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ އޭނާ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައިއެވެ.

"ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް މިސަރަހައްދުގައިވެސް ނެތް، އައިޖީއެމް އަށް ގެނުވި ބަދަލު، ހުޅުމާލެ/ އައިސީ އަށް މަގު ބަދަލުކޮށްލި/ ވަގުތުކުރުކޮށްލި ބްރިޖް. ކުނި އުކަން އުޅުނު ބޭރު މީހުން ކަރަންޓީން ވާއިރު ވެމްކޯ ފުރާ ފުރިހަމަވެފަ، އެންބިއުލާންސް އިން އަތޮޅުތަކަށް ހިތްހަމަޖެހުން" ނިމާލްގެ ޓުވީޓުގައިވެއެވެ.

ނިމާލް "ވޮއިސް" އާއި އިތުރަށް މީގެ ތަފްސީލް ހިއްސާކުރައްވަމުން ވަނީ ރައްޔިތުން ހައިހޫނުކަމުގައި ވެންޓިލޭޓަރަށް ދިއުމުގެކުރިން މިވަގުތު އެންމެ ސްޓޭބަލް ޤައުމު ޗައިނާ ގެ ކުންފުންޏަކަށް މެނޭޖްމަންޓް ކޮންޓްރެކްޓް އެއްގެދަށުން އައުޓްސޯސްކޮށް އެމީހުންގެ ތަޖުރިބާ ދިވެހި ޑޮކްޓަރުން މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރަން ފުރުސަތު ދެއްވުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 ހަލުއިކަމާއެކު ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާއިރު ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން އެންމެ ބޮޑަށް ބަލި ފެތުރިފައިވާގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ އެއްގައުމުކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މި ބަލީގައި ހާލު އެންމެ ސީރިއަސްވާ ފަރާތްތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެޅުއްވި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގައެވެ. މިއީ އެންމެ ޒަމާނީ ހިދުމަތްތަކާއެކު ހަދާފައިވާ ހޮސްޕިޓަލެކެވެ. މިއާއެކު ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވުމުން ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްވެސް ވަނީ ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަށް މިހާރު ނަގައި ބޭނުން ކުރަންފަށާފައެވެ. މިއީ ވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ނިންމާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްއެއްކަމުން މިހާރު އިދިކޮޅުގައި ތިއްބެވި ރައީސް ޔާމީންގެ ސަޕޯޓައުން އަންނަނީ މިހާރު ވެރިކަމަށް އައުމަށް ކޮންކްރީޓް ތަރައްޤީއާއި ދެކޮޅަށް ކެންޕެއިންކުރެއްވި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނަށް ރައްދުދެއްވަމުންނެވެ.

0%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

ނިމާލު އެހައްދަވަނީ 100% ޙައްޤު ތެދު ޔާމީން ވަރުގެ ރައީސެއް ދިވެހިރައްޔިތުންނަކަށް ނުލިބޭނެ

ހަބަރު