ADS BY VOICE

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވިކަމަށް ބުނާ 17 ދުވަހުގެ ކުއްޖާގެ ދެވަނަ ޓެސްޓް ނެގެޓިވް

- 2 weeks ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވިކަމަށް ސަރުކާރުން އިއުލާންކޮށްފައިވާ އުމުރުން 17 ދުވަހުގެ ކުއްޖާގެ އިތުރު ޓެސްޓެއް ހެދުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ވޮއިސްއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ އެ ކުއްޖާގެ ފުރަތަމަ ޓެސްޓް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު، ދެވަނަ ޓެސްޓް ނެގެޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެކުއްޖާގެ ކިބައިގައި ކޮވިޑް-19 ހުރިތޯ އިތުރު ޓެސްޓެއް ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ކުއްޖާއާއި އެކުއްޖާގެ މައިންބަފައިން މިވަގުތު ތިބީ ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލްގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީގައެވެ. 

މި ފެސިލިޓީގައި ހުރެ ވޮއިސްއާއި ވާހަކަދައްކަމުން ކުއްޖާގެ މަންމަ ބުނީ އެކުއްޖާގެ ދެވަނަ ޓެސްޓް ނެގެޓިވްކަން މިއަދު އެޗްއައިއެޗްގައި ތިބި ޓީމުން އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މައިންބަފައިންގެ ދެ ޓެސްޓްވެސް ނެގެޓިވްކަން ކުއްޖާގެ މަންމަ ފާހަގަކުރިއެވެ.

ކުއްޖާއަކީ ހައިރިސްކް ކޭސްއެއްކަމުން އެޗްޕީއޭއިން ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިނާއި ކުއްޖާގެ ނަތީޖާއާއި ބަލި ހާލާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ނުލިބޭތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ކުއްޖާގެ މަންމަވަނީ ފާޅުކޮށްފައެވެ. 

މި ކުއްޖާއަކީ ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ފަރާތަކާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓް ވެފައިވާ ކުއްޖެކެވެ.

17 ދުވަހުގައި ޕޮޒިޓިވްވި މި ކުއްޖާގެ ކިބައިން ބަލީގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ނުފެންނަކަމަށާއި ނިއުބޯން އެއް ކަމަށް ވުމާއެކު ކުޑަކޮށް ވީޒިން ހުރުން ފިޔަވާ އިތުރު އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ކުއްޖާގެ މަންމަ މައުލޫމާތު ދިނެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު