ADS BY VOICE

ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނުކަމުގެ މަގާމުން އިޒްމިއާ ދުރުކޮށްފި

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ތަރުޖަމާނުކަމުގެ މަގާމުން ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އިޒްމިއާ ޒާހިރު ދުރުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މިކަން ފުލުހުންވެސް ވަނީ މީޑިޔާތަކަށް ޔަގީންކޮށްދީފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ފުލުހުންގެ އިސް ތަރުޖަމާނެއްގެ ގޮތުން މިއަދުން ފެށިގެން ވަގުތީގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނީ ޗީފް ސުޕްރިޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ޔޫނުސް ސޮބާހުކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ މީޑިޔާ އޮފިސަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ހަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނީ ޗީފް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރު އާތިފާ ހަސަންކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ އިދާރާއިން އިތުރަށް ވަނީ ފާއިތުވީ ދޮޅު އަހަރެއްހާ ދުވަހު ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނުގެ މަގާމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އިޒްމިއާ ޒާހިރަށް ނޫސްވެރިން ދިން އެއްބާލުމަށާއި ބެހެއްޓި ގާތްކަމަށް ޝުކުރުވެސް އަދާކޮށްފައެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނަކަށް އިޒްމިއާ ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ 2018ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު 19 ގައެވެ. އެކަމަނާއަކީ ސިންގަޕޫރު ނޭޝަނަލް ޕޮލިސް އެކަޑެމީން ޑިގްރީ އަދި އޮސްޓްރޭލިއާގައި ޕީސް އެންޑް ކޮންފްލިކްޓް ސްޓަޑީޒް އިން މާސްޓާސް ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވައިފައިވާފައިވެއެވެ.

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު