ADS BY VOICE

ކުލި ނުދެއްކިގެން ދައުލަތުގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދެމުންދާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަނީ

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19ގެ ސަަބަބުން މާލީ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހި އުޅެމުންދާ ތަނުގެ ކުލި ނުދެއްކިގެން ދައުލަތުގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދެމުންދާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާކަމަށް ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

މިރޭ އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން އެ މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ފާތިމަތު ޔުމްނާ ވިދާޅުވީ މިދުވަސްވަރު މާލޭގައި ކުއްޔަށް ދިރިއުޅެމުންދާ ފަރާތްތަކުންވެސް އަނބުރާ ރަށަށް ދިއުމަށް އެދެމުންދާ ކަމަށެވެ.

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މާލޭގައި ތިބި ފަރާތްތައް ރަށްރަށަށް ދިއުމުގެ ކަންކަން މިހާރު ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނީ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީންނެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ހާއްސަ ހާލަތްތަކުގައި ތިބި މީހުން ފޮނުުވުމުގެ ކަންކަން އެލްޖީއޭ އާއި ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން އެ މިނިސްޓްރީން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މާލެއަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންވެސް ހާލުގައި ޖެހިގެން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެހީއަށް އެދެމުން އަންނަކަމަށް ޔުމްނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަމަނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އޭޕްރީލް 17 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މެއި 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 220 މީހަކު ކުލި ނުދެއްކިގެން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައިވާކަމަށެވެ.

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު