ADS BY VOICE

ޕާކިސްތާނުން ލޮކްޑައުންއަށް ލުއިތަކެއް ދިނުމުން ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް!

- 1 month ago 0 - ރިމާހް އިސާ

ކޮވިޑް-19 އާއި ދެކޮޅަށް ޕާކިސްތާނުން އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ވޯލްޑް ހެލްތު އޯގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ) އިން ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މެއި މަހުގެ ފަހުކޮޅުގައި އީދު ދުވަހާއި ދިމާކޮށް ޕާކިސްތާނުގައި އޮތް ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތަށް ވަނީ ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް ދީފައެވެ. މިއާއިއެކު އެގައުމުގައި ބިރުވެރި ދަރަޖައަކަށް ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް ފެންނަމުންދިޔައެވެ. އެގޮތުން ލޮކްޑައުނަށް ލުއި ދިނުމުގެ ކުރިން އެގައުމުން އެވްރެޖްކޮށް ފެންނަމުންދިޔައީ ދުވާލަކު ކޮވިޑް-19ގެ 1700 އެއްހާ ކޭސްއެވެ.

ނަމަވެސް ލޮކްޑައުނަށް ލުއިދިނުމާއި އެކު މިމަހުގެ 9ވަނަ ދުވަހު އެކަނިވެސް ވަނީ 5385 ކޭސް ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ. މިކަންކަމާއި ގުޅިގެން އެގައުމުގައި ހުންނަ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ އިދާރާގެ އިސްވެރިޔާ ޕަލިތަ މަހިޕާލާ ވަނީ ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ފާޅުކުރައްވާ، ޕާކިސްތާނުގެ ސަރުކާރަށް ސިޓީއެއް ފޮނުއްވާފައެވެ. މި ސިޓީގައިވާ ގޮތުގައި ޕާކިސްތާނުން ލޮކްޑައުނަށް ލުއިތަކެއް ދީފައިވަނީ އެކަމުގައި ފުރިހަމަވާން ޖެހޭ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ އެއްވެސް ކްރައިޓީރިއާއެއް ފުރިހަމަނުކޮށެވެ.

ޕަލިތަ މަހިޕާލާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޕާކިސްތާނުން މިވަގުތު ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރަމުންދަނީވެސް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ނޫނެވެ. އެގޮތުން އެގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރަނީ 23،799 މީހުންނެވެ. ނަމަވެސް މި އަދަދު 50،000 އަށް އިތުރުކުރަން ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ވަނީ ލަފާދީފައެވެ.

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ވަނީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނުގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ އަދި އައިސޮލޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައްވެސް ހަރުދަނާ ނޫންކަމަށް ބުނެ، އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ބަދަލުތަކަށް ރައްޔިތުންވެސް ތައްޔާރު ނޫންކަމަށް ބުނެފައެވެ. މިފަދަ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ބަލީގެ ނުރައްކާ ބޮޑު ސަރަހައްދުގައި ހަރުކަށި ލޮކްޑައުންތަކެއް ތަންފީޒުކުރަން އެ އިދާރާއިން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ގައުމާއި މުޚާތަބްކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ވަނީ ލޮކްޑައުނަކަށް އަލުން ދިއުމާއި ދެކޮޅު މޭރުމަކުން ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ. އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން ބަލި ފެތުރުން ހުއްޓުވުނަސް، ޕާކިސްތާނަކީ ފަގީރު ގައުމެއްކަން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ގަބޫލުކުރަން ޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން ގައުމު ހުޅުވާލުން ނޫން ގޮތެއް ނެތްކަމަށާއި، ލޮކްޑައުނަކީ ހައްލެއް ނޫންކަމަށް މުޅި ދުނިޔެ އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށްވެސް އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ބުނާގޮތުގައި ދެހަފްތާގެ ލޮކްޑައުނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިނަމަ ކޮވިޑް-19ގެ އެގައުމުގެ އެސްޓިމޭޓެޑް ޕީކްއަކަށް ވެގެންދަނީ 400،000 ކޭސްއެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ ފިޔަވަޅުތައް ނާޅައިފިނަމަ އެ އަދަދު 800،000 އަށް އަރާނެކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ. 

މިހާތަނަށް ޕާކިސްތާނުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް 114،000 އެއްހާ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު، 2200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އަދި 36،308 މީހުން ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ.

މަސްދަރު: އަލްޖަޒީރާ 

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު