ADS BY VOICE

ފުވައްމުލަކުން ދެމީހަކު ހޯމް ކަރަންޓީނާއި ޚިލާފުވެގެން ހައްޔަރުކޮށްފި

- 2 weeks ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މާލޭގައި ހުރުމަށްފަހު ފުވައްމުލަކަށް ގެންދެވުނު ދެމީހަކު ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ތިބުމުގެ އުސޫލްތަކާއި ޚިލާފަށް އަމަލުކޮށްގެން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

މި މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ހޯމް ކަރަންޓީންގެ އުސޫލުތަކާާއި ޚިލާފަށް ގެއިން ބޭރަށް ނުކުތުމުންކަމަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މާލެއިން ރަށްރަށަށް ގެންދެވޭ މީހުން ހޯމް ކަރަންޓީންގެ 14 ދުވަސް ފުރިހަމަވުމުގެ ކުރިން ގެއިން ބޭރަށް ނުކުމެ ހެދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. މިފަދައިން އަމަލުކުރުމުން ފުވައްމުލަކުން ހައްޔަރުކުރި ދެމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތަށް 14 ދުވަސް ޖަހާފައިވާ ކަމަށް ވަނީ ބައެއް މީޑިޔާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން މިހާތަނަށް އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ. 

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު