ADS BY VOICE

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ދޫކުރާ އެއް ކޮޓަރި އެޕާޓްމެންޓްތަކުގެ ކުރެހުމެއް ހާމަވެއްޖެ

- 1 month ago 4 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ތަރައްގީކުރަން ފެށި ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ދޫކުރާ އެއް ކޮޓަރި އެޕާޓްމެންޓްތަކުގެ ކުރެހުމެއް ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

މި ކުރެހުން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ހިޔާ މަޝްރޫއުއާާއި ބެހޭ މައުލޫމާތުތައް ގެނެސްދިނުމަށް ހަދާފައިވާ "ކޮތަރު ކޮށި ކޮމިއުނިޓީ"، ކިޔާ ވައިބަރ ގްރޫޕެއްގައެވެ. މިއީ މި މަޝްރޫއުއަށް އެޗްޑީސީގެ ފަރާތުން ހުއްދަ ދިން ކުރެހުމެވެ.

މި ކުރެހުން ހާމަކުރަމުން ވައިބަރ ގްރޫޕް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ މޯލްޑިވްސް-ޗައިނާ ޓްރޭޑް އެންޑް ކަލްޗަރަލް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ނައިބު ރައީސް މިދުއަމް ސައުދު ބުނީ އެއް ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމެންޓްތައް ހުންނާނީ، ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން ހަދާ ފްލެޓްތަކުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާއިން ފެށިގެން ހަތަރުވަނަ ފަންގިފިލާއާއި ހަމައަށެވެ.

މި ފްލެޓްތައް އެޅުމަށް ނަގަންޖެހޭ ލޯނުތައް ނެގުމަށް ސަވަރިން ގެރެންޓީ ދީފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންނެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިފަދައިން ދިހަ ޓަވަރުގެ މަަސައްކަތް ފެށިފައިވާއިރު، ކޮންމެ ޓަވަރަކުން ހަތަރު ފަންގިފިލާ ސަރުކާރަށް ދޭންޖެހެއެވެ. މިދުއަމް ބުނިގޮތުގައި ސަރުކާރުން އެ ހަތަރު ފަންގިފިލާގެ އެޕާޓްމެންޓްތައް ދޭން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ އިޖްތިމާއީ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ބައިގެ އެއް ކޮޓަރި އެޕާޓްމެންޓާއި ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށެވެ. 

މި ޓަވަރުތަކުން ދޫކުރާ އެއް ކޮޓަރި އެޕާޓްމެންޓްތަކުގެ ބޮޑުމިނަކީ 450 އަކަފޫޓެވެ. ކޮންމެ ޔުނިޓެއްގެ އަގަކީ 38،000 ޑޮލަރެވެ. 

މި އެޕާޓްމެންޓްތައް ދޫކުރަން އޮތީ ފިނިޝިންގގެ މަސައްކަތް ނިންމައި، އެއާ ކޮންޑިޝަންވެސް ހަރުކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

މިސަރުކާރުން މިހާތަނަށްވެސް އެއްކޮޓަރީގެ ފްލެޓްތަކާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދީފައިނުވެއެވެ. "ވޮއިސް" ގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން އެހެންކަމުން މި މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަން މެދުވެރިކޮށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. 

73%

20%

6%

4 ކޮމެންޓް

ތި ކިރެހުމުން ފެންނަނީ 380 އަކަފޫޓު. ބާކީ 70 ވީ ކޮންތާކުބާ؟

ކޮބައިތޯ 2500 ފްލެޓް. އެކަންތަށް ވީހިސާބެއްވެސް ބައްލަވައިދެއްވާ.

ތިޔަ އެއްކޮޓަރީގެ ފްލެޓްތައް އަޅާ ނިމެން އަދި ކިތައް ޤަރުނުވާނެތޯ..... 2އަހަރު މިވީ ފްލެޓް ލިބޭނެކަމައް ތިބޭތާ...

އެެކޮޓަރި ތަންތަން ފޯމް ލީމީހުންނަކައް ނުދެ .. އެތަން ތަން ދެނީ ކޮންމެސް ކޯލިވިން އޭ ކިޔާފަ އެހެން ބަޔަކައް ށޯ .. ފޯމް ލައިގެން ލިސްޓްގަ ނަން ތިބި ބަޔަކަށް ވެސް ނުދޭނެ.. މީ ތެދެއްތޯ ބަލަން ތިޔަ ނޫހުން އެޗްޑީސީ އައް ގުޅައިގެން މައުލޫމާތު ހީދަބަލަ .. އަދި އޮޅުމެއްގައި ތިބި ރައްޔިތުން ނައް ސާފް ކޮއެދީބަލަ .. އެމީހުން ނައް އެއް ކޮޓަރި ލިބޭތޯ ނޫނީ ނުލިބޭތޯ .. ގުޅާބަލަ އަޅެ

ހަބަރު