ADS BY VOICE

ރިސޯޓްތަކުގައި ދިވެހިން ތިބެންޖެހޭ އަދަދު ގާނޫނަކުން އިތުރުކުރަނީ

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ދިވެހިން ތިބެންޖެހޭ މިންވަރު އިތުރުކުރުން ގާނޫނެއްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެގޮތުން އިއްޔެ އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަންގޯޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ހައިތަމް ވަނީ ރިސޯޓްތަކުގައި ދިވެހި މުވައްޒަފުން ތިބި އަދަދުގެ ރޭޝިއޯ އިތުރުކުރުމަށް ގާނޫނެއްގެ ދަށުން އެކަންކުރުމާއި މެދު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދަށް ސުވާލު ދަންނަވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ މިހާރު ސާކިއުލާއެއްގެ ދަށުން ކުރެވެމުންދާ ކަމަށް ގާނޫނީ ބާރުވެރިކަމެއް އައުމަށް ތާއިދުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.  އަދި އަންނަ އަހަރުގެ މެއިމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ގާނޫނެއް ތަރުތީބުކުރަން ވިސްނާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ފިފްތް ޓޫރިޒަމް މާސްޓަރ ޕްލޭން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ތައްޔާރުކޮށް ނިމޭނެކަމަށާއި، އޭގެ ދަށުން ދިވެހިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މިންވަރު އިތުރުކޮށް މަތީ މަގާމްތަކުގައި ތިބޭ ދިވެހިން އިތުރުކޮށް ހަރުދަނާ ތަރުތީބެއް އިންޑަސްޓްރީއަށް ގެނެވޭނެކަމަށެވެ.

އަދި މިހާރު އޮތް ސާކިއުލާގެ ދަށުންވެސް ރަނގަޅަށް ރޭޝިއޯ ހިފަހައްޓާ ރިސޯޓްތައް އެބަ ހިނގާކަމަށްވެސް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު