ADS BY VOICE

މެދުއިރުމައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ޚާއްސަ މަަސައްކަތްތަކެއް!

- 3 weeks ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ މާކެޓެއްކަމަށްވާ މެދުއިރުމައްޗާއި އަރަބި ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދިވެހިރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް މާލްދީފް ގްރޫޕުން ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މާލްދީފުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ވަނީ މާލްދީފްގެ އަރަބި ވެބްސައިޓާއި، އެ ގްރޫޕްގެ އަރަބި ބަހުގެ ސޯޝަލް މީޑިޔާ އެކައުންޓްތައް ލޯންޗްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ދިވެހިރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ ލޯކަލްޓޫރިޒަމާއި ރިޒޯޓްތަކާއި ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގައި ހިމެނޭ ތަފާތު އެކި އެކި ކަންކަން އަރަބިންނާއި ހަމައަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް އެ ގްރޫޕުން އުންމީދު ކުރެއެވެ.

މިއީ އަރަބި ބަހުން ޚާއްސަކޮށްގެން ދިވެހިރާއްޖެ މާކެޓްކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން މިހާތަނަށް ފަށާ އެންމެ ބޮޑު މަަސައްކަތްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މާލްދީފް ގްރޫޕުން ވަނީ އެފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތުގައި އަރަބި ދުނިޔޭގެ ގުޅުންތަކުގެ ބޭނުން ހިފުމަށްވެސް ނިންމާފައެވެ.

މާލްދީފް ގްރޫޕުން ބުނިގޮތުގައި އެ ގްރޫޕްގެ އަމާޒަކީ އަރަބި ބަހުން ވާހަކަދައްކާ އެންމެ އާދައިގެ މީހާއަށްވެސް، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ޒިޔާރަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ މައުލޫމާތުތައް ފަސޭހައިން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު އިސްވެ ހުންނަވާ ފައްޓަވާފައިވާ މަސައްކަތެކެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު