މާހިލްގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް، 16 އަހަރުގައި ޚުޠުބާ ކިޔުމުގެ ސަނަދު

ތ. ތިމަރަފުއްޓަށް އުފަން މުޙައްމަދު މާހިލް ޟަމްރަތަކީ އުމުރުން 16 އަހަރުގެ ކުއްޖެކެވެ. އެރަށުގައި ހުންނަ ތ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ގުރޭޑު 10 ގައި ތަޢުލީމު ހާސިލު ކުރަމުން ގެންދާ ދަރިވަރެކެވެ. އެހެން ކުދިންނާއި ޚިލާފަށް، މާހިލްއަކީ ޚުޠުބާ ކިޔުމަށް ޝަޢުޤުވެރިކަން ހުންނަ ދަރިވަރެކެވެ. ވަރަށް ކުޑަ...

5 1 week ago