އަމިއްލަ ދަތުރުގެ ތަޖުރިބާއިން އެތައް ބަޔަކަށް އެހީގެ އަތެއް!

ދެހިތެއްގެ ދެމެދުގައި އުފެދޭ ލޯތްބާއި ކުލުނުގެ ޝުއޫރުތައް ހަރުދަނާވެ، އުމުރު ދުވަހު އެކުގައި އުޅުމަށް ވައުދުވެ ކައިވެންޏަކާ ހިސާބަށް ދަތުރުކުރަނީ ވަރަށްވެސް ފޮނި އުންމީދުތަކާ އެކުގައެވެ. ކޮންމެ ދެމަފިރިއަކުވެސް އެދޭނީ އެކުގައި ލިބެން އޮތް އެންމެ އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ހާސިލްކުރާށެވެ. އެ ދެމީހުންގެ އު...

0 1 month ago