ADS BY VOICE

ގަސްދުގައި ކޮވިޑް-19 ބަލި ފަތުރަން އުޅޭކަމަށް ބެލެވޭ މީހެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

- 1 week ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ގަސްދުގައި ކޮވިޑް-19 ބަލި ފަތުރަން އުޅޭކަމަށް ބެލެވޭ މީހެއްގެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

މިކަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ފަރާތުން ވަނީ މީޑިޔާތަކަށް ޔަގީންކޮށްދީފައެވެ.

މީސް މީޑިޔާގައި ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިޔޯއަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި މީހަކު ވަނީ ގެއެއްގެ ދޮރު ކައިރީގައި ހުރެ މާސްކް ބޭލުމަށްފަހު، މޫނާއި ނޭފަތުގައި އަތްކޭއްތުމަށްފަހު އެ ދޮރުގެ ތަޅާއި ދޮރުފަތުގައި އަތް ހާއްކާފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ މި ވީޑިޔޯ ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، މިކަމާއި ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ އިތުރު ކަންތައްތައް ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެ ވީޑިއޯއާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ، ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓަށް ގުޅައި އެކަން ހިއްސާކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

0%

100%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު