ADS BY NO PLASTIC MALDIVES

ގުރުލައިގެން ވިޔަސް ޓޫރިޒަމަށް މިނިސްޓަރަކު ލާންޖެހޭ: ސައީދު

- 1 month ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގައި ހިމެނޭ ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރުންގެ ތެރޭގައި ގުރު ލައިގެން ނަމަވެސް ހުސްވެފައިވާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސުމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ނާއިބު ރައީސް މުހައްމަދު ސައީދު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އިކޮނަމިކް މިނިސްޓަރުކަމާއި، ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަންދެން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ސައީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ފަތުރުވެރިންނަށް ބޯޑަރު ހުޅުވާލިއިރު އަސާސީ ގިނަ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

“ކޯލިޝަންތެރޭގައި ގުރުއަތު ލައިގެން ނަމަވެސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރަކު އައްޔަން ކުރައްވާ! ރާއްޖޭގެ ހާލަތު މިދަނީ ގޯހުން ގޯހަށް،” ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ހާލަތުގައި އޮތް އިރު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވީ ވެސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރަކު ނެތި އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގެ ޝަކުވާތައް ވެސް އިތުރުވެފައި ވެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ބުނީ މިދިޔަ މަހުގެ 31 ގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެ އަށް 1769 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު