ADS BY VOICE

ގދ.ތިނަދޫގައިވެސް ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމްކުރުމަށް ނިންމައިފި

- 2 weeks ago 0 - ރިމާހް

ކޮވިޑް-19އަށް ފަރުވާދޭނެ ފެސިލިޓީއެއް ގދ.ތިނަދޫގައި ގާއިމްކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

"ސަންގުޓީވީ" އަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ސަނީފް ވިދާޅުވީ ތިނަދޫގައި ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމްކުރަން ނިންމާފައިވާކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އާ އިމާރާތެއް ނެހެދުނު ނަމަވެސް، އެފަދަ އިމާރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މާދަމާ ފަށައިގަންނާނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ސަނީފް ވަނީ މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ރައީސުލްޖުންހޫރިއްޔާ މިފަދަ ނިންމެވުމެއް ނިންމެވުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ސިއްޙަތާއި ރައްކާތެރިކަަށް ރައީސް ޞާލިހް ދެއްވާ އަހަމިއްޔަތު ހާމަވެގެންދާ ކަމެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ގއ.ވިލިނގިލީގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ތިނަދޫއިން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާ ގެންދަން އުޅުމުން، ވިލިނގިލީގެ ބަޔަކު ވަނީ ބަނދަރުމައްޗަށް ނުކުމެ އިހްތިޖާޖްކޮށްފައެވެ. އެ މައްސަލަ ހޫނުވެ، އެ ބަލިމީހާ އެންމެފަހުން ސީޕްލޭނެއްގައި ވަނީ މާލެއަށް ގެނެވިފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ގިނަބަޔެއްގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ ގއ.ވިލިނގިއްޔަށް އަމާޒުވެފައެވެ. މި އަމަލަކީ ސިޔާސީ ކުލަޖެހިގެން ހިންގި އަމަލެއްކަމަށް ވިލިނގިލި ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖަރާއި ހަވާލާދީ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ގދ.ތިނަދޫގައި ހުންނަ ޑރ.އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ވަނީ ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެތަނުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 48 ސާމްޕަލް ޓެސްޓު ކުރެވޭނެކަމަށް މީގެ ކުރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު