ADS BY PIZZA KITCHEN

އަދުރޭގެ ދެކަނބަލުން އަގުބޮޑު ފްލެޓްތަކެއް ބައްލަވައިގަތް މައްސަލަ އޭސީސީން އަލުން ތަހުގީގުކުރަނީ

- 10 months ago 0 - ރިމާހް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަދި ޕީއެންސީގެ ރަައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲގެ ދެކަނބަލުން މާލެއިން އަގުބޮޑު ދެ ފްލެޓެއް ބައްލަވައިގަތް މައްސަލަ އޭސީސީން އަނެއްކާވެސް ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY VOICE

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަދުރޭ އަދި އެބޭފުޅާގެ އަނބިކަނބަލުން ދިޔާނާ ހުސައިން، ރެހެންދި6 ލަގްޒަރީ ފްލެޓްތަކުން ދެ ފްލެޓް ގަނެފައިވަނީ ޖުމްލަ 9 މިލިޔަން ރުފިޔާއަށެވެ. އެފްޑަބްލިޔު ކޮންސްޓްެރަކްޝަން ކުންފުނިން އިމާރާތްކުރި މި ފްލެޓްތަކުގެ އަގު ދައްކާ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރި ލިޔުންތަކެއް މީސް މީޑިޔާގައިވެސް އޭރު ދައުރުވިއެވެ.

ރެހެންދި6 ފްލެޓްގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާއިން ގަނެފައިވާ މި ދެ ފްލެޓް ހުންނަނީ ޖެހިޖެހިގެންކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މި ފްލެޓްތައް ގަތުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާފަދަ އަމަލުތަކެއް ހިމެނޭކަމަށް ބުނެ، 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލަ އޭސީސީއަށް ހުށައެޅުނެވެ. އަދި ހަމަ އެ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ އެކަމުގައި ކޮރަޕްޝަން ނުހިމެނޭ ކަމަށްބުނެ މައްސަލަ ފައިލްކޮށްފައެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، އާ މެންބަރުންތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވިގެން މިހާރު އޮތް އޭސީސީން މި މައްސަލަ އަލުން ބަލަމުންދާކަމަށް އޭސީސީއާއި ހަވާލާދީ "ރާއްޖެއެމްވީ"ގައި ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން އަދުރޭ އޭރު ވަނީ، މި ފްލެޓްތައް ގަތުމުގެ މާލީ ގާބިލިއްޔަތުކަން ހުރިކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު