ADS BY OOREDOO

އިއްޔެގެ އެއްވުމުން ހައްޔަރުކުރި އެކަކު ފިޔަވާ އެހެން އެންމެން ޖޫރިމަނާކުރުމަށްފަހު ދޫކޮށްލައިފި

- 10 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

"އަޅުވެތިކަމާ ދެކޮޅަށް" ނަމުގައި މާލޭގެ މަގުމަތީގައި އިއްޔެ ޒުވާނުންތަކެއް އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތުން ހައްޔަރުކުރި އެކަކު ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

ADS BY VOICE

ފުލުހުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި އެ ހަރަކާތުން ހައްޔަރުކުރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ވަނީ އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކާ ޚިލާފްވެފައިވާތީ ޖޫރިމަނާކޮށްފައެވެ. އެ އެއްވުމުން 41 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން މިފަރާތްތަކުގެ އަތުން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް 41،000 އެއްހާ ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

މި ހަރަކާތުން ހައްޔަރުކުރި އެކަކު ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ވަނީ މިހާރު ދޫކޮށްލާފައެވެ. ފުލުހުން ބުނިގޮތުގައި އެކަކު ދޫކޮށްފައިނުވަނީ އޭނާ ފުލުހުންނަށް އިންޒާރުދީފައި ވާތީއެވެ. މި އެއްވުމުން ރަޖިސްޓްރީ ދިމާނުވާތީ ވެހިކަލެއް ވަނީ ޓޯވެސް ކޮށްފައެވެ.

މި ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ސައިކަލް ބުރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ނަމަވެސް ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުން އެސްއޯ ފުލުހުން ވަނީ ބެރިކޭޑް ޖަހައި، ސައިކަލްތަކުގައި ތިބި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އެއަށްފަހު ހަރަކާތުގެ ބައެއް ބައިވެރިން ވަނީ ފައިމަގުގައި ޝުއޫރުފާޅުކޮށްފައެވެ.

ސަރުކާރާއި ވާދަވެރި ސިޔާސީ ކޯލިޝަން ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީ ގެ ފަރާތުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވިގޮތުގައި މިއީ އެ ކޯލިޝަންގެ ހަރަކާތެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕްގެ ފަރާތްތަކާއި އެކްޓިވިސްޓުން މި ހަރަކާތް ހިނގި ސަރަހައްދުން ފެނިގެންދިޔަކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓީވީ ޗެނަލެއްކަމަށްވާ "ސަންގު"އަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދު ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މީހުންގެ ތެރޭގައި ކޯލިޝަންގެ ލީޑާޝިޕްގެ އެއްވެސް ބޭފުޅެއް ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ކޯލިޝަން ކައުންސިލު ބައެއް މެމްބަރުންނާއި އެކްޓިވިސްޓުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ހީނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
1 ކޮމެންޓް

ތިކަމަކީ އެޗުޕީއޭ އާ ޚިލާފުވެގެން ކުރާ ކަމެއް ނޫން މި ސަރުކާރު ހިންގާނެ ފައިސާ ނެތިގެން އެ އުޅެނީ، އަދި އޭގެ އިތުރުން އިދިކޮޅަށް ބިރު ދައްކާ އިދިކޮޅު ހުއްޓުވަން ވެސް ވަރަށް އެބަ ފައި ނަގާ، މިސަރުކާރު މިހާރު އޮތީ ނޭވާ ހޮޅިއަށް އެޅިފާ ދެން ރައިއްޔަތުން ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ މި ސަރުކާރު މިގައުމުގާ އޮންނާކަށް.

ހަބަރު