ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ހިގުއައިން ޑޭވިޑް ބެކަމްގެ ހިއްސާ އޮންނަ އިންޓަ މައިއޭމީއަށް

- 10 months ago 0 - އަމީން

އާޖެންޓީނާގެ ސްޓްރައިކަރ ގޮންޒާލޯ ހިގުއައިން އަދި ޔުވެންޓަސްއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ދެފަރާތް އެއްބަސްވާގޮތަށް އުވާލާ ޑޭވިޑް ބެކަމްގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކްލަބް އިންޓަ މައިއޭމީއާ ގުޅެން އޭނާ ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY VOICE

2016 ވަނަ އަހަރު އިޓާލީގެ ރެކޯޑް ފީއެއް ކަމަށްވާ 75 މިލިއަން ޕައުންޑަށް ނަޕޯލީ ދޫކޮށް ޔުވެންޓަސްއަށް ބަދަލުވި ހިގުއައިން އާއި ބެހޭގޮތުން އިންޓަ މައިއޭމީގެ މެނޭޖަރ ޑިއޭގޯ އަލޯންސޯ ބުނީ، އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމާމެދު މަޝްވަރާތަށް ކުރެވެމުން އަންނަ ކަމުގައެވެ. އެކަންތައް އޮތީއޭގެ އެންމެ ފަހު މަރުހަލާގަ ކަމަށްވެސް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗް ޕިރްލޯވެސް ވަނީ ހިގުއައިން އެކްލަބް ދޫކޮށްލާނެ ކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ބުނީ، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެއްބަސްވުމަކަށް އައީ އޭނާ އަދި ކުޅުންތެރިޔާއައި ދެމެދު ވާހަކަ ދެކެވުމަށް ފަހުގަ ކަމަށެވެ.

ހިގުއައިން ނެތްތަން ފޫބައްދާ ޔުވެންޓަސްގެ ފޯވަޑް ލައިން ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެކްލަބުން ރޯމާގެ އެޑިން ޒެކޯއާ ގެނައުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށް ނިންމާފައިވާކަމަށް މީޑިއާތަކުގައި އަންނަނީ ވާހަކަ ދެކެވެމުންނެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު