ADS BY VATHIYARA

ކާގޯ ފެރީގެ މައުލޫމާތު ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން އޮންލައިން ސެޝަންތަކެއް ބާއްވަނީ

- 1 month ago 0 - ރިމާހް

ދިވެހިރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު ދާދިފަހުން ފެށި ކާގޯ ފެރީގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އޮންލައިން ސެޝަންތަކެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY MUSCMV

މި ސެޝަންތައް ބާއްވަނީ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން ގުޅިގެންނެވެ.

މި އޮންލައިން ސެޝަންގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް، ގޫގުލް ފޯމް ލިންކް https://tinyurl.com/y5x9tcg6 މެދުވެރިކޮށް، ނަން ނޯޓު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު 30 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00 އާ ހަމައަށް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ވިޔަފާވެރިންނަށް އެ ސިޓީގެ ކައުންސިލުން ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހަނިމާދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންވެސް ވަނީ އެރަށުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން މިމަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ގެ ކުރިން އެއިދާރާއަށް ވިޔަފާރީގެ ނަން، ވެރިފަރާތުގެ ނަން، އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު، ފޯނު ނަންބަރު އަދި މެއިލް އެޑްރެސް އަންގަވައި ދެއްވުމަށް އެދޭކަމަށް ބުނެފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 6527185 މި ނަންބަރަށް ގުޅުމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

މި ސެޝަންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަކި ތާރީޚެއް އަދި ހާމަކޮށްފައެެއް ނުވެއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު