ADS BY VATHIYARA

ކޮވިޑް-19އަށް ރާއްޖެެއިން މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 50 މީހުން

- 2 weeks ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ދިވެހިރާއްޖެއިން އިތުރު 50 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

ADS BY MUSCMV

އެޗްޕީއޭއިން އާންމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި މިއަދުގެ އިރުއޮއްސި ހައެއް ޖެހުމާ ހަމައަށް މިބައްޔަށް 50 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 48 ދިވެހިންނާއި 2 ބިދޭސީންނެވެ.

މިއާއިއެކު މިހާތަނަށް ރައްޖެއިން މިބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 10،993 އަށް އަރާފައެވެ.މީގެ ތެރެއިން 384 މީހުން އައިސޮލޭޝަންގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ އިރު 67 މީހަކަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ.

މިބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 9،883 އަށް އަރާފައެވެ.

މިބަލީގައި ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް 35 ވަނަ މީހަކު ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު